cool games kartal escort ucretsiz yabanci dizi izle hjc kask paykasa kart bozdurma hasta yatagi

«

»

istanbul k?z ö?renci yurtlar?

istanbul k?z ö?renci yurtlar? Yurdumuz ?stanbul’daki ikinci evinizdir. Burada evinizdeki kadar kendinizi rahat, güvenli ve s?cak bir ortamda hissedeceksiniz.
Binam?z?n konforu, temizli?i ve bak?m? itina ile yap?lmaktad?r. Yurdumuzda 24 saat s?cak su bulunmaktad?r. S?k s?k yenilenen nevresim tak?mlar? sizlere evdeki yataklar?n?z? aratmayacakt?r. Çama??rhanemiz hizmetinizdedir. Her gün yurdumuzun genel temizli?i aksat?lmadan sa?lanmaktad?r.??
24 Saat aç?k olan kameralarla güvenli?imiz aksat?lmadan sa?lanmaktad?r. ?
?stanbul’un birçok üniversitesinin konumland??? Vatan Caddesi’nde bulunan Akdeniz K?z Ö?renci Yurdu, bu üniversitelere çok yak?n bir mesafede olup, okulunuza buradan gidip dönü?leriniz sizler için çok rahat ve masrafs?z bir ?ekilde olacakt?r. ?stanbul Üniversitesi, Biruni Üniversitesi,Bezmialem Üniversitesi,Medipol Üniversitesi,Y?ld?z Üniversitesi Davutpa?a Kampüsü, Bilgi Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi, Avrupa Meslek Yüksek Okulu, Plato Meslek Yüksek Okulu yürüyü? mesafesinde veya çok yak?n bir konumdad?r.
Yurdumuzun konumu ?stanbul’un en geni? caddelerinden olan Vatan Caddesini ve Millet Caddesini birbirine ba?layan yine geni? bir cadde üzerinde olup, konum itibariyle kendinizi son derece rahat ve emniyetli hissedece?iniz bir yerle?ime sahiptir.
Siz üniversite ö?rencilerimizin ihtiyaçlar?na hitap edecek ?ekilde kesintisiz ve en h?zl? internet eri?imi hizmetlerimiz aras?nda sunulmaktad?r.
Yurdumuzun ayd?nl?k ve güne? alan yerle?imi, modern ve temiz dekorasyonuyla birle?ti?inden, sizler için son derece rahat, sa?l?kl? ve dekoratif bir ortam yarat?lm??t?r.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Dr. Mover Home | About Us | Products | Solutions | Tariff Advice | Contact Us | Sitemap | | Moving Software
DrMover.com™ ©Copyright 2003 - 2011 All rights reserved.