cool games kartal escort ucretsiz yabanci dizi izle hjc kask paykasa kart bozdurma hasta yatagi

«

»

Ankara k?z ö?renci yurtlar?

Ankara k?z ö?renci yurtlar? K?z yurdu seçenekleri üniversite say?s?n?n fazla olmas? sebebi ile Ankara kapsam?nda oldukça büyük çe?itlilik göstermektedir. Bu nedenle hem güvenilir hem de tam donan?ml? bir yurt seçebilmek için oldukça dikkatli olman?z gerekmektedir. Yurdumuz merkezi konumu ve ö?rencilere sunmu? oldu?u ek olanaklar ile e?itim hayat? boyunca ki?ilerin kendini evinde hissetmesini sa?lamaktad?r. Yurtta yer alan görevlilerin de kusursuz bir biçimde hizmet verdi?i görülmektedir. Tam olarak evinizde hissetmeniz ve ihtiyaçlar?n?z?n kar??lanmas? için bu konuda büyük çaba sarf edilmektedir.

Yemek ve Kafeterya Olanaklar?

Ankara Üniversitesi Rektörlü?ü En Yak?n K?z Yurtlar?- Eylül Residence K?z Yurdu 5dk yürüyü? mesafesindedir. konumunda olan yurdumuzun yemek olanaklar? konusunda da oldukça donan?ml? oldu?u belirtilmelidir. Ki?ilerin 7/24 yiyecek ve içecek sat?n alabilecekleri bir kafeteryalar? bulunmaktad?r. Bunun yan? s?ra dileyen ki?iler odalar?na da yiyecek sipari? edebilmektedir. Hem ev yemekleri hem de fast food tarz?nda besinleri oldukça uygun fiyatlardan sat?n alabilirsiniz. Ö?rencilerin beslenme ihtiyaçlar? konusunda sorun ya?amamas? için bu konuda oldukça kapsaml? bir sistem ortaya koyulmaktad?r.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Dr. Mover Home | About Us | Products | Solutions | Tariff Advice | Contact Us | Sitemap | | Moving Software
DrMover.com™ ©Copyright 2003 - 2011 All rights reserved.