porno xxx free porno

«

»

Antalya yat kiralama

Ada Yatç?l?k ve Turizm Limited ?irketi kuruldu?u tarihten bugüne kadar mü?terilerine yatç?l?kla ilgili tüm hizmetleri sa?lamaktad?r. Bu servisler k?saca yat sat???, kiralama ve imalat olarak özetlenebilir. Tekne imalat? ?irketimizin ana faaliyet konular?ndan biri olup, 1981 y?l?nda 20 metre uzunlu?unda yat kiralama isimli çelik gövdeli yelkenli yat?n in?as? ile ba?lam??t?r. ?irketimiz günümüze kadar çe?itli boy ve tipte 70 adet üzerinde çelik ve alüminyum tekne imalat?n? tamamlayarak teslim etmi?tir. ?mal etti?imiz tekne tipleri motor yatlar, yelkenli tekneler, tugbotlar, palamar ve pilot botlar gibi i? teknelerini de kapsayan geni? üretim yelpazesini içermektedir.

?irketimiz sadece çelik ve alüminyum marin tip malzeme kullanarak anahtar teslim veya kabuk imalat? ?eklinde tekneler üretmektedir. Sat?? ve kiralama faaliyetlerimiz 1999 y?l?nda ?irketimizin imalat?n? yapt??? kendi teknesi olan “Clasship 1” isimli 29 metre çelik guletin suya indirilmesinden sonra ba?lam??t?r. Firmam?z bu tarihten sonra kendi teknesi ile yat kiralama ve mavi yolculuk faaliyetlerini yürütmesinin ard?ndan, 2003 y?l?nda bu teknenin sat???n? ve ihracat?n? yapm??t?r.

Daha sonra 2007 y?l?nda imal etti?i “Ada IX” guleti ile kiralama faaliyetlerine devam eden ?irketimiz, 2012 y?l?nda bu guletin sat???n? yap?p yurt d???na ihraç etmi?tir. Günümüze kadar birçok teknenin sat?? ve kiralama i?lemlerine arac?l?k eden ?irketimiz, sat?l?k ve kiral?k tekneler konusunda mü?terilerine sunmu? oldu?u geni? portföyü ile oldukça tecrübelidir.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

alanya escort

kargıcak escort

incekum escort

fethiye escort

fethiye escort

alanya escort

alanya escort

kayseri escort

Dr. Mover Home | About Us | Products | Solutions | Tariff Advice | Contact Us | Sitemap | | Moving Software
Copyright 2003 - 2011 All rights reserved.
ege turu replika saat bahis oyna aksaray hurda smm panel türkiye youwin buca escort fethiye escort bayan escort korsan taksi