ozel jet kiralama beylikduzu escort

«

»

Parça E?ya Ta??ma

Ba?türkj nakliyat Güvecesiyle istaanbul bölgemizde parça e?ya ta?imac?l?k firmasi en iyi hizmeti sunmakty?z güven içinde parça parsiyel olarak e?yan?z? ta?inmaktay?z herzaman7/24 saaat ula?abilrsiniz
Bir kaç parçadan olu?an ev e?yas?, kolili malzeme ta??m , paletli malzeme ta??ma gibi birçok konuda sizlere yard?mc? olmaktay?z. parça e?ya ta??ma ?stanbul Evden Eve Nakliyat firmas? olan ?irketimiz sizlere sorunsuz ve ekonomik çözümler sunmaktad?r.
Parça E?ya ta??ma yöntemi ile e?yalar?n?z? ekonomik olarak ?ehirleraras? nakliyesini gerçekle?tirebilirsiniz. Parça E?ya ta??ma planl? ve güvenli bir ?ekilde yapmaktay?z. Hem çal??t???m?z kurum, kurulu? ya da tüzel ki?ilerin ta??nma sorununu çözmekteyiz.
parça e?ya ta??ma sistemi ekonomik olmas?na kar??n zamanla ters orant?l?d?r. Sevkiyat?n yap?labilmesi için yeterli parça e?yan?n toplanmas? gerekmektedir. ?stanbul, Bursa, ?zmir, Ankara gibi büyük illere yap?laçak parça e?ya ta??ma k?sa zamanda gerçekle?mektedir. Di?er taraftan küçük illere olan parça e?ya ta??mac?l??? ise zaman almaktad?r. Özellikle küçük ?ehirlerimize ve k?? aylar?nda tatil bölgelerimize seferlerimiz azalmaktad?r.
Parça e?yalar?n?z?n belirli bir metreküp hacme sahip olmas? istenmektedir. Genel olarak 3 metreküp alt?nda olan parça e?yalar?n ta??nmas? maliyetli olmaktad?r. Parça e?ya ta??mac?l??? kargo sistemine dahil de?ildir.
Türkiye’nin neresinde olursan?z olun e?yalar?n?z hangi ilimize giderse gitsin parça e?yalar?n?z?n sevk?yat?n? gerçekle?tirmekteyiz.
parça e?ya ta?imac?l?k hizmeti sunan firmam?z parça e?ya nakliyat güven içinde her zaman hizmetnizde olmaya devam ediyoruz.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Dr. Mover Home | About Us | Products | Solutions | Tariff Advice | Contact Us | Sitemap | | Moving Software
DrMover.com™ ©Copyright 2003 - 2011 All rights reserved.