ozel jet kiralama beylikduzu escort

«

»

Acer servis

Acer Marka Dizüstü Bilgisayar Garantiye Nas?l Gönderilir?
Acer marka garantili bir dizüstü bilgisayar?n?z var ve ar?zaland?. Bu durumda ne yapman?z gereklidir?
Hangi marka olursa olsun acer servis cihaz?n?z? yetki d???nda açmak garanti kapsam? d???nda kalmas?na neden olacakt?r. Yap?lacak yetkisiz müdahaleler cihaz? hem garanti d??? b?rakaca?? gibi, hem de cihaz?n?zda geri dönü?ü size çok pahal?ya mal olacak hasarlar b?rakabilir.
Acer marka laptoplar?n?z için de bu geçerlidir. Laptopunuzun ar?zalanmas? durumunda Acer Servis noktalar?ndan birine ula?arak durumu bildirmeniz gereklidir. Aksi takdirde yetkisiz müdahaleler garantiden yararlanman?za olanak tan?mayacakt?r.
Ula?t???n?z Acer Notebook Servisi sizlere gerekli ad?mlar? anlatacak ve kap?n?za kargo görevlisi yönlendirecektir. Cihaz?n?z Acer Laptop Servisleri taraf?ndan gerekli tamirat i?lemlerinin yap?lmas?n?n ard?ndan tekrardan adresinize geri gönderilecektir.
http://www.acerservisturkiye.com

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Dr. Mover Home | About Us | Products | Solutions | Tariff Advice | Contact Us | Sitemap | | Moving Software
DrMover.com™ ©Copyright 2003 - 2011 All rights reserved.