porno xxx free porno

«

»

rüyada telefonla konu?mak

rüyada telefonla konu?mak ne anlama gelir sorusu da bu nedenle çok s?k ak?llara gelmektedir. Do?ru bir ?ekilde yorumlanmas?n?n son derece önemli oldu?unu ifade etmek gerekiyor. Farkl? türleri olmas?, bu türlerin teker teker yorumlanmas?na ve rüya tabirlerinin buna göre yap?lmas?na neden oluyor. Genel olarak rüyada telefonla konu?mak hayra yorulan bir durumdur. Hasta ki?i ?ifa bulur, i? hayat?nda sorun ya?ayan ki?i ba?ar?ya ula??r, maddi aç?dan s?k?nt?lardan kurtulursunuz.

Rüya sahibi ki?inin güzel haberler alaca?? ifade edilir. Bunlar yan?nda rüyay? gören ki?i çok uzak akrabalar?ndan miras al?r. E?er ki?i rüyas?nda telefonla etkili ve güzel bir ?ekilde konu?uyor ise bu ?eref ve yüce bir ki?ili?i temsil eder. Mülk sahibi olaca??na dalalet edilir. E?er telefonla konu?an ki?i tüccar ise mal sahibi olur. E?er tüccar ise büyük bir ba?ar? ile birlikte ?öhret sahibi olur.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

alanya escort

kargıcak escort

incekum escort

fethiye escort

fethiye escort

alanya escort

alanya escort

kayseri escort

Dr. Mover Home | About Us | Products | Solutions | Tariff Advice | Contact Us | Sitemap | | Moving Software
Copyright 2003 - 2011 All rights reserved.
korsan taksi youwin bayan escort