porno xxx free porno

«

»

dedektif hizmetleri

Adres tespiti nedir

Adres tespiti, mü?teri taraf?ndan payla??lacak dedektif mevcut bilgiler do?rultusunda ilgili ?ahs?n ikamet, i? yeri veya güncel konumunu belirleme i?lemidir. Klas Dedektiflik bu konu da fark?n? ortaya koyarak yaln?zca yerel de?il, yurtd??? adres tespitleri de yapabilmektedir.
Adres tespiti neden yap?l?r

Ortada bir mahkeme dosyas? olmasa bile, baz? özel durumlarda uzun zamand?r görü?ülemeyen bir arkada? veya aile ferdini bulmak için bu çal??ma yap?labilmektedir.

Ancak adres tespiti, genelde bo?anma, velayet, icra, doland?r?c?l?k vb. Gibi davalar için yetkili mercilere sunulmak üzere en çok talep edilen hizmetlerden birisidir.

Bilindi?i gibi bu tür davalarda, daval?n?n adresinin bilinmemesi hukuki süreci bir hayli uzatabilmekte ve dosyalar? zaman a??m?na kadar götürebilmektedir. Bu sebeple mü?terilerimiz bizimle ileti?ime geçerek, arad?klar? ?ah?s için adres tespit çal??mas? istemektedirler.

Resmi web sitesi

https://www.klasdedektif.com

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

alanya escort

kargıcak escort

incekum escort

fethiye escort

fethiye escort

alanya escort

alanya escort

kayseri escort

Dr. Mover Home | About Us | Products | Solutions | Tariff Advice | Contact Us | Sitemap | | Moving Software
Copyright 2003 - 2011 All rights reserved.
antika alanlar günübirlik kapadokya turu otobüs kiralama