porno xxx free porno

«

»

Beyaz e?ya

VEY?SO?LU GRUP olarak ticari faaliyetlerine 1978 y?l?nda, ?zmir’in Bay?nd?r ilçesinde küçük bir atölyede “Veyiso?lu Güne? Enerjisi” imalat?yla ba?lad?k. Mü?terilerimizden kazanm?? oldu?umuz güveni ve esnafl?k tecrübemizi 1999 y?l?nda Siemens markas? ve tüketici dostu teknolojileriyle birle?tirerek ilk Siemens ma?azam?z? Bay?nd?r’da açt?k. Güler yüzlü ve güvenilir hizmetimizle k?sa zamanda büyüdük. ?kinci Siemens ma?azam?z 2000 y?l?nda Kemalpa?a’da hizmet vermeye ba?lad?. Sürekli de?i?en teknoloji ve ?artlar dahilinde verdi?imiz hizmetin süreklili?ini sa?lamak, hizmet a??m?z? geni?letmek ve kal?c? olmak en büyük amac?m?z oldu. Bu kapsamda 2009 y?l?nda üçüncü Siemens ma?azam?z Ödemi?’te hizmete ba?lad?. Hedeflerimiz do?rultusunda 2017 y?l?nda dördüncü Siemens ma?azam?z? Tire’de açt?k. Ege ve Akdeniz Bölgesi ilçelerinde hizmet veren en büyük Siemens bayi olduk. Yeni teknolojileri tüketicilerimizle en yüksek hizmet kalitesi anlay??? çerçevesinde bulu?turarak ev teknolojileri sektöründe fark yarat?yoruz.

beyaz e?ya sektöründe 21 y?ll?k tecrübemiz, seçkin markalar?m?z, 4 ma?azam?z ve i?inde uzman ekibimizle hizmet vermeye devam ediyoruz.

Resmi Web Sitesi

https://veyisoglugrup.com

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

alanya escort

kargıcak escort

incekum escort

fethiye escort

fethiye escort

alanya escort

alanya escort

kayseri escort

Dr. Mover Home | About Us | Products | Solutions | Tariff Advice | Contact Us | Sitemap | | Moving Software
Copyright 2003 - 2011 All rights reserved.
ege turu replika saat bahis oyna aksaray hurda smm panel türkiye youwin buca escort fethiye escort bayan escort korsan taksi